Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme

JP “Vodokom” d.o.o Kakanj objavljuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme. Tekst oglasa možete pogledati ovdje: https://vodokom.ba/wp-content/uploads/2024/02/2.2.-Tekst-javnog-oglasa-2.pdf

Stigle su najnovije analize uzoraka vode

Rezultate analiza uzoraka vode iz gradske vodovodne mreže, pristiglih iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, pogledajte ovdje. Ranije rezultate pogledajte u galeriji Analiza vode.

Najnovije analize uzoraka vode

Nove izvještaje Službe za mikrobiologiju hrane i Službe za hemijsku dijagnostiku Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica pogledajte ovdje ili u galeriji Analiza vode.

Obavještenje korisnicima gradske vodovodne mreže

U okviru svojih svakodnevnih  i zakonom propisanih aktivnosti JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj redovno vrši kontrolno praćenje fizičko-hemijskog i mikrobiološkog kvaliteta vode iz gradske  distributivne mreže, i to dnevnim mjerenjem (tri i više puta), internim kontrolama na filter stanici „Bukovica“, te  kontrolama u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici.

Osim navedenih standardnih redovno se rade i analize parametara na prisustvo teških metala u vodi.

Koristimo se ovom prilikom da informišemo građane, korisnike sa gradske vodovodne mreže, da na osnovu posljednjih analiza uzoraka vode, osnovnih i na prisustvo teških metala,  svi definisani parametri trenutno odgovaraju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj će i u naredom periodu, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima o zdravstvenoj ispravnosti  vode za piće iz javnog vodovodnog sistema, nastaviti kontinuiran nadzor kvalitete vode.

Najnovije analize vode

Rezultate analiza uzoraka vode sa izvorišta Bukovica i Stog, pristiglih iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, pogledajte ovdje. Ranije rezultate pogledajte u galeriji Analiza vode.

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme

JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj objavljuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme. Oglas možete pogledati na sljedećem linku:

https://vodokom.ba/wp-content/uploads/2024/01/2.2.-Tekst-javnog-oglasa.pdf

Obavještenje o rasporedu rada službi tokom novogodišnjeg praznika

Na osnovu proglašenja Nove godine praznikom od strane Ministarstva rada i socijalne politike FBiH obavještavamo korisnike naših usluga da u neradnim danima, 1. i 2. januara 2024. godine,  neće raditi direkcija preduzeća, zelena i robna pijaca, kao ni većina drugih službi.

Tokom novogodišnjeg praznika, u ponedjeljak i utorak, operativna će biti dežura u službama vodovoda i kanalizacije (060 329 77 44)  i zimskog održavanja saobraćajnica.

Korisnike kojima se prema redovnom rasporedu otpad odvozi ponedjeljkom i utorkom pozivamo da ne iznose vreće, dok će u užem gradskom području biti organizovano prikupljanje i odvoz otpada.

Od srijede 3. januara sve službe preduzeća radit će u redovnom radnom vremenu i rasporedu.

Prijava stanja na mjerilu do 25. decembra

Obavještavamo korisnike usluga koji žive u zgradama zajedničkog stanovanja da je potrebno izvršiti prijavu stanja na mjerilu do 25. decembra.

Korisnike čija se mjerila nalaze u vanjskim šahtovima podsjećamo da su u skladu sa Odlukom o vodovodu i kanalizaciji (član 63.) dužni u zimskom periodu zaštititi od smrzavanja vodovodno okno, vodomjer i instalacije priključka u vodomjernom oknu (šahtu), te internu vodovodnu instalaciju.

Korisnici koji žive u stanovima stanje na vodomjeru mogu prijaviti lično u obračunu kancelarija br. 6, na broj telefona 032 55 79 50 ili putem online servisa eVodokom.

Nove analize vode

Najnovije analize pristigle iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica možete pogledati ovdje, a prethodne analize dostupne su u galeriji Analize vode.

Čestitka povodom  25. novembra Dana državnosti BiH

Povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine svim građanima Bosne i Hercegovine, a posebno korisnicima usluga i poslovnim partnerima upućujemo iskrene čestitke, uz želju da i ovaj praznik provedu u svečanom ozračju i dobrom zdravlju.

Sretan Dan državnosti Bosne i Hercegovine!

Uprava JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj