Obavijest za potrošače o radovima na vodovodnoj mreži bazena “Dragići”

Zbog sanacije puknuća glavne vodovodne cijevi na bazenu „Dragići“ večeras će doći do obustave isporuke pitke vode potrošačima i to u sljedećim dijelovima grada: uže gradsko područje (Ulica Alije Izetbegovića), dio Ulice šehida, dio ulice Kemala Ćelebića (od Mosta mladih do Cementarskog mosta), naselje Albanija, donji dio naselja Varda, te dio Zgošće.

S ciljem da potrošači minimalno osjete prekid u snabdijevanju, a što je moguće i prema predviđenom planu i programu sanacije, obustava isporuke i sanacija planirana je tokom noćnih sati i to u terminu od 22.30 do 02.00 h.

Potrošače podsjećamo da je nakon direktnih radova na cjevovodu moguća pojava kratkotrajnog zamućenja, a nakon puštanja vode u sistem na navedenim lokacijama.

Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju te podsjećamo da se za detaljnije informacije mogu obratiti na broj telefona 032 55 79 50 ili na e-mail vodokom@bih.net.ba.