Korporativne informacije

Javno preduzeće “Vodokom” d. o. o. Kakanj
Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, prihvatanje i odvodnja otpadnih voda, odvoz i deponovanje otpada, ljetno i zimsko održavanje saobraćajnica, uređenje općine, upraviteljstvo

 

Sjedište društva ulica Alije Izetbegovića broj 51/I,
72240 Kakanj, Bosna i Hercegovina

 

Tel: 032/557-950,
Fax: 032/557-956,

Web stranica: www.vodokom.ba,
E-mail: vodokom@bih.net.ba

 

Općinski sud u Zenici, broj Rješenja 043-0-Reg-06-000227
PDV Identifikacioni broj 218523410008
Identifikacioni broj 4218523410008
Žiro računi: ASA Banka d.d. Sarajevo Ekspozitura Kakanj – 1340200000086639