O nama

Spektar djelatnosti J.P. Vodokom d.o.o je širok ali je težište djelatnosti usmjereno na:

Zahvatanje, prerada i distibucija vode
Prihvatanje i odvodnja otpadnih voda
Prihvatanje, odvoženje i deponovanje krutog otpada

UPRAVITELJ – upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

Uređenje općine koje se ogleda kroz:

-metenje gradskih i prigradskih saobraćajnica

-pranje gradskih i prigradskih saobraćajnica

-zimsko održavanje gradskih i prigradskih saobraćajnica

-održavanje zelenih površina

-strvoderski poslovi

-dekoracija općine

-odvođenje atmosferskih voda

-održavanje vodotoka

-organizacija rada zelene pijace

-organizacija i naplata usluga parkinga u gradu

-usluga rada mehanizacije radnika za druga pravna i fizička lica

-izgradnja i rekonstrukcija vodovodnih i kanalizacionih sistema