Uređenje zelenih površina i početak sadnje prvih sadnica cvijeća i ukrasnog bilja

U gradskoj zoni počelo je uređenje zelenih površina i sadnja sadnica cvijeća i ukrasnog bilja.

S obzirom na već pripremljeno i uređeno zemljište prve sadnice i ukrasno žbunje krasi slobodne površine kod lamela u centru grada.

Priprema sadnica, kultivisanje starih kao i novih javnih lokacija i površina, te plan i raspored proljetnih aktivnosti već su u pripremi uz neizostavne konsultacije, saradnju i dogovore sa Zavodom za planiranje i izgradnju Općine Kakanj.

U prilogu i fotografije radova i sadnica kod lamela u centru grada.