Servisna informacija

Zbog sanacije puknuća cijevi većeg profila naseljima Papratnica i Termoelektrana bit će obustavljena isporuka vode.

S obzirom da se radi o hitnoj intervenciji očekujemo da navedeno puknuće bude sanirano do podne, a ukoliko se ukaže potreba za produženjem korisnici će biti naknadno obaviješteni.

Zahvaljujemo korisnicima na strpljenu te podsjećamo da se za sve detaljnije informacije mogu obratiti putem e-maila vodokom@bih.net.ba  ili na broj telefona 032 55 79 50.