Odluka o poništavanju javnog oglasa za prijem radnika-pripravnika u radni odnos na određeno radno vrijeme

Na osnovu odredbi člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“ broj: 8/19) i  Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u Javnom preduzeću „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj (broj: 5401-2/19 od 08.08.2019. godine), Uprava preduzeća je usvojila:

O D L U K U

o poništavanju javnog oglasa za prijem radnika-pripravnika u radni odnos

na određeno radno vrijeme

Član 1.

Uprava Javnog preduzeća „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj poništava javni oglas za prijem radnika-pripravnika u radni odnos na određeno radno vrijeme objavljen dan 03.10.2019. godine u dnevnom listu Oslobođenje, web stranici Javnog preduzeća „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, web stranici Općine Kakanj i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje biro rada Kakanj.

Član 2.

Ova odluka će se objaviti u dnevnom listu Oslobođenje, web stranici Javnog preduzeća „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, web stranici Općine Kakanj i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje biro rada Kakanj, a posebno će se pismeno dostaviti svakom kandidatu koji je dostavio svoju prijavu na oglas.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Javni oglas za prijem radnika-pripravnika u radni odnos na određeno radno vrijeme koji je objavljen dana 03.10.2019. godine u dnevnom listu Oslobođenje, web stranici Javnog preduzeća „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, web stranici Općine Kakanj i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje biro rada Kakanj, poništava se jer su od datuma raspisivanja javnog oglasa nastali novi momenti organizacione prirode koji su bili presudni za donošenje drugačije odluke, odnosno odluke o poništenju javnog oglasa. Uprava je stava da dalje sprovođenje konkursne procedure i prijem dodatnog radnika može prouzrokvati veću štetu poslodavcu od održavanja javnog oglasa na snazi.