Servisna informacija

Tokom noći usljed novih sniježnih padavina zabilježeno je nekoliko intervencija na putnim pravcima koje po ugovoru sa Zavodom za planiranje i izgradnju Općine Kakanj održava J.P. „VODOKOM“, i to gradske, prigradske i putni pravci Kakanj-Dumanac-Desetnik, Brežani-Bištrani i Bjelavići-Ričić.

Dežura u Službi zimskog održavanja saobraćajnica aktivna je, u stalnoj ophodnji te će djelovati shodno stanju na terenu.

Za sve informacije građani se mogu obratiti na broj telefona 032 557 950 ili na e-mail vodokom@bih.net.ba.