Obavještenje o privremenom načinu i rasporedu odvoza otpada sa lokacija podzemnih kontejnera

Obavještavamo građane da je namjenski kamion za prikupljanje i odvoz otpada iz podzemnih kontejnera trenutno na servisu koji će trajati, kako smo zvanično obaviješteni od servisera, narednih petnaestak dana.

U tom periodu u funkciji će biti zamjenski kamion za pražnjenje podzemnih kontejnera uz alternativni način odvoza i prikupljanja otpada, a to je postavljanje kontejnera zapremine 5 i 7 m3 pored podzemnih, uz povremeno ručno pražnjenje podzemnih kontejnera.

Dok traje vrijeme servisiranja namjenskog vozila, molimo građane za razumijevanje i odgovoran odnos prema odlaganju otpada u podzemne kontejnere,  uz poštivanje pravilnog načina odlaganja.

Zahvaljujemo na strpljenju i podsjećamo da se za sve detaljnije informacije možete obratiti na broj 032 55 79 50 ili na e-mail vodokom@bih.net.ba.