Gradska fontana ponovo u funkciji ukrasa grada

Po nalogu Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj J.P. „VODOKOM“ redovno brine o izvršavanju neophodnih radova, sanacija, održavanja i čišćenja gradske fontane.

Tako će danas, nakon izvršenih priprema i pred dolazak ljetne sezone, ponovo u funkciju biti puštena gradska fontana, ukras i urbano obilježje našeg grada.

FOTO: J.P. „VODOKOM“ Kakanj