Obavještenje: Kvartalno očitanje i prijava stanja na mjerilima do 25. maja

Obavještavamo korisnike koji žive u zgradama zajedničkog stanovanja  da će se u ponedjeljak 24.maja vršiti redovna kvartalna kontrola mjerila u stanovima kao i očitanje centralnih vodomjera.

Ukoliko ne budete prisutni prilikom dolaska ovlaštenih inkasanata podsjećamo da je stanje potrošnje potrebno prijaviti do 25. maja.

Prijavu možete izvršiti putem telefona 032 55 79 50, lično u obračunu, e-mailom vodokom@bih.net.ba ili putem forme na našoj web stranici www.vodokom.ba.