Cvijetna intervencija na Mostu mladih i Mostu zlatnih ljiljana

Mostovi na ulazu u grad sada krase žardinjere sa cvijećem , koje veselo vise i dodatno ukrašavaju naš grad.

Većina prolaznika izražava divljenje ovim cvijetnim aranžmanima što nam je posebna satisfakcija za realizaciju narednih ideja i aktivnosti u saradnji sa Zavodom za planiranje i izgradnju Općine Kakanj.

U prilogu je foto-galerija u kojoj su i detalji sa nekoliko lokacija u gradu u kojem se svakodnevno vrše koševine i druge radnje neophodne za održavanje javnih zelenih površina.