Zimska služba u punom kapacitetu na terenu

Tokom jučerašnjeg dana usljed sniježnih padavina na saobraćajnicama koje održava Zimska služba J.P. „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, a po nalogu Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj, izvršeno je razgrtanje i posipanje.

Intervencije bilježimo i danas, od ranih jutarnjih sati, shodno prioritetima prema važnijim gradskim institucijama poput doma zdravlja, policije, škole gdje se vrši ručno čišćenje i posipanje na pješačkim prelazima, trotoarima, mostovima i sl.

Dežura u službi zimskog održavanja saobraćajnica je aktivna i u stalnoj ophodnji te će djelovati shodno stanju na terenu.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti na broj telefona 032 55 79 50 ili na e-mail vodokom@bih.net.ba.

Foto: JP „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj