Upraviteljstvo: Krečenje stubišta i farbanje ograde u boračkoj zgradi

U okviru obavljanja poslova ovlaštenog upravitelja u boračkoj zgradi u Ulici branilaca organizovano je i izvršeno krečenje stubišta i farbanje stubišne ograde.

Radovi ove vrste su izvršeni u okviru redovnog održavanja zajedničkih dijelova zgrade, kao i na zahtjev samih stanara, korisnika naših usluga.

Ukoliko trebate  informacije vezane za održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima  zgrade svakodnevno se možete obratiti predstavniku etažnih vlasnika, a na raspolaganju je i naša služba  koju možete dobiti na broj 55 79 50 ili na e-mail vodokom@bih.net.ba.

Tokom nadzora navedenih radova zabilježili smo i par fotografija.