Obavještenje o uklanjanju namjenskih kontejnera za lug

Otpad iz kotlovnica zabranjeno je bacati na javne površine ili kontejnere koji su namijenjeni za komunalni otpad. Zbog toga su početkom zime postavljeni veliki namjenski kontejneri za odlaganje luga.

Obavještavamo korisnike da je, nakon završetka zimske sezone, počelo uklanjanje pomenutih kontejnera za lug sa svih lokacija na kojima su postavljeni.

Za sve dodatne informacije  pozovite 55 79 50 ili pošaljite e-mail vodokom@bih.net.ba.