U toku radovi na redovnom održavanju korita rijeke Zgošće

Dijelom Ulice branilaca, lokacija od mosta kod fudbalskog stadiona do ušća u Bosnu, frekvencija saobraćaja je povećana pa je neophodno zelenilo, stabla i rastinje redovno održavati, kako zbog preglednosti tako i zbog pješaka koji se kreću desnom obalom.

Pored navedenog neophodno je izvršiti  i struganje i čišćenje betonskih strana korita, skidanje busenja i drugog rastinja, izbacivanje otpada i trave na obalu, utovar i odvoz na deponiju.

Navedeni radovi izvode se po nalogu Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj.

Foto: J.P. „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj