SERVISNA INFORMACIJA

Podsjećamo korisnike, u užem gradskom području odnosno u zgradama zajedničkog stanovanja, da stanja na mjerilima treba prijaviti do 25-tog u mjesecu.
Korisnici koji ne žive u zgradama stanje mogu prijaviti u skladu sa datumima obračuna prikazanog na računima.
Prijave se mogu izvršiti putem telefona 55 79 50, lično u obračunskoj službi, a korisnicima internetna omogućili smo i direktnu prijavu na www.vodokom.ba