OBAVJEŠTENJE IZ J.P. “VODOKOM” D.O.O. KAKANJ

Obavještavamo korisnike naših usluga u seoskim i prigradskim područjima da će se narednog mjeseca, tačnije od 10. oktobra, vršiti posljednje očitanje mjerila, za pomenuta područja, u ovoj godini.
Prateći već utvrđeni plan, raspored i praksu izvršit će se detaljno posljednje očitanje mjerila u oktobru za 2018. godinu.
Način obračuna je kao i ranijih sezona, akontativno, pa je, ponajviše u interesu korisnika, važno očitanje mjerila za sve koji žive u seoskim i prigradskim naseljima.
Poštovani korisnici, na vrijeme vas obavještavamo i pozivamo da našim radnicima/inkasantima omogućite nesmetan pristup mjerilu, a ukoliko ne budete prisutni ili je vodomjer nepristupačan u vašem je interesu da javite stanje potrošnje do 25. oktobra kako bi se tokom zimskog perioda dužili po realnom prosjeku, i kako bi u martu, naredne godine, imalo što manje “iznenađenja” na računu.
Molimo da nam se javite na broj telefona 032 55 79 50 ili pošaljete e-mail na vodokom@bih.net.ba, za sve prijave ili informacije.