Servisna informacija

U toku su redovni radovi na distributivnom vodu „Bukovica“  usljed čega će pojedina područja poput vršnih dijelova naselja u dolini  Trstionice i Plandišta ostati bez vode ili imati oslabljen pritisak u terminu od 09.00 do 13.00 sati

Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju te podsjećamo da se za sve detaljnije informacije mogu obratiti na broj telefona 032 55 79 50 ili na e-mail vodokom@bih.net.ba.