Servisna informacija

Obavještavamo korisnike naših usluga da će usljed  redovnih radova na vodovodnoj mreži doći do smanjenja pritiska ili potpunog nestanka vode u vršnim područjima Plandišta i naselja koja gravitiraju u dolini Trstionice i to u terminu od 10.30 do 12.00 sati.

Nastavak uredne isporuke vode u navedenim vršnim područjima očekuje se nakon 12.00 sati.

Potrošačima zahvaljujemo na strpljenju te podsjećamo da se za sve detaljnije informacije možete obratiti na broj 032 55 79 50 ili na e-mail vodokom@bih.net.ba.