Servisna informacija

Zbog radova na sanaciji puknuća vodovodne cijevi bit će obustavljena isporuka vode potrošačima u naselju TE i dijelu naselja Papratnica.

Izvođenje radova planirano je u terminu od 10.00 do 13.00 sati, nakon čega se očekuje nastavak uredne isporuke vode.

Potrošačima zahvaljujemo na strpljenju te podsjećamo da se za sve detaljnije informacije možete obratiti na broj 032 55 79 50 ili na e-mail vodokom@bih.net.ba.