Općina Kakanj:”Čiste i uredne gradske ulice: Zahvala radnicima i menadžmentu J.P. “VODOKOM” d.o.o. Kakanj”

Tokom trajanja kulturno-sportske manifestacije “Kakanjski dani 2019” svakog dana organizuje se mnoštvo raznolikih sadržaja, koje krunišu izuzetno posjećeni koncerti u noćnim satima. Veliki broj posjetilaca i građana prisutan je na gradskim ulicama.

Naš Kakanj svake noći postaje zapaženo mjesto iz kojeg se šalju isključivo afirmativne slike i poruke. Da bi organizacija protekla besprijekorno, zapaženu ulogu imaju i radnici “Vodokoma”, koji nakon završetka svih aktivnosti brinu da gradske ulice ostanu čiste i uredne. Primjetan je pojačan angažman njihovih resursa za vrijeme trajanja manifestacije.

Shodno tome, koristimo priliku da neumornim radnicima i društveno-odgovornom menadžmentu J.P. “Vodokom” d.o.o. Kakanj uputimo riječi zahvalnosti na tome što svojim doprinosom omogućavaju da svi zajedno nesmetano uživamo u programskim sadržajima, te da naši dragi gosti odavdje ponesu samo najljepše utiske.

www.kakanj.gov.ba