Obavještenje o rasporedu rada službi tokom novogodišnjeg praznika

Obavještavamo građane da će se odvoz otpada petak, subota i nedjelja vršiti samo u užem gradskom području, dok će u seoskim i prigradskim naseljima odvoz biti organizovan naknadno.

Zbog novogodišnjeg praznika, od petka do ponedjeljka, neće raditi prostor zelene i robne pijace.

Na snazi je aktivna dežura zimske službe koja je u pripravnosti radi evetualnih intervencija na održavanju prohodnosti puteva koje održava J.P. „VODOKOM“, dok je u Službi vodovoda i kanalizacije na snazi pasivna dežura koju u slučaju puknuća možete pozvati na broj 060 329 77 44.

Od ponedjeljka 04. januara sve službe rade po redovnom rasporedu i radnom vremenu.