Obavještenje o rasporedu rada službi tokom 1. marta Dana nezavisnosti BiH

Na osnovu proglašenja 1. marta Dana nezavisnosti BiH  neradnim danom od strane Ministarstva rada i socijalne politike FBiH obavještavamo korisnike naših usluga da u petak neće raditi direkcija preduzeća, zelena i robna pijaca, kao ni većina drugih službi.

U petak 1. marta izvršit će se odvoz otpada iz užeg gradskog područja.

Na snazi će biti i dežura na glavnim izvorištima i postrojenjima koju u slučaju puknuća na vodovodnoj ili kanalizacionoj mreži, možete pozvati na broj 060 329 77 44.

Od subote 2. marta sve službe u JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj radit će po redovnom radnom rasporedu.