Obavještenje o neadekvatnom odlaganju otpada na izletištu Ponijeri

J.P. „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj u okviru svojih nadležnosti i prema ranije utvrđenom  planu i rasporedu organizuje i vrši odvoz komunalnog otpada sa područja izletišta i i vikend-naselja Ponijeri.

Na Ponijerima su određene lokacije na kojima su postavljeni kontejneri i to su javne površine na koje je zabranjeno bacati otpad drugog porijekla osim komunalnog.

Otpad koji nastaje prilikom renoviranja vikendica: keramičke pločice, beton, kamen, drvena stolarija, staklena vuna, tepisi, ormari, spužve i sl. nije komunalni otpad i zabranjeno je bacati ga i odlagati na kontejnerska mjesta.

U proteklih nekoliko dana zajedno s građanima, kako domaćim tako i gostima, bili smo svjedoci nastanka nekoliko divljih deponija koje ne samo da su ruglo već su i svojevrsna opasnost za zdravlje ljudi, izletnika , ali i sveukupni higijensko-epidemiološki alarm.

Kako bi izbjegli sve negativne posljedice po zdravlje ljudi i samog okoliša pozivamo vlasnike vikendica da prilikom renoviranja objekata otpad koji nije komunalni ne odlažu na kontejnerska mjesta već da u dogovoru sa nadležnom službom J.P. „VODOKOM“ organizuju odvoz i zbrinjavanje takve vrste otpada.

Kontakt telefon nadležne službe je 061 045 255. Pozovite i dobit ćete sve potrebne informacije vezane za odvoz kabastog, građevinskog ili drugog otpada.

Naša je obaveza prikupljanja i adekvatnog zbirnjavanja, a vaša da kabasti, građevinski i sličan otpad ne miješate i ne ostavljate na mjesta predviđena za komunalni otpad.