OBAVJEŠTENJE

Poštovani korisnici usluga J.P. „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj obavještavamo da ovo preduzeće kontinuirano provodi akcije kontrola, provjera, isključenja na terenu, odnosno otkrivanja nelegalnih priključaka.

U proteklom periodu vršene su kontrole i isključenja na više područja, a u narednom periodu nastavljamo akciju te vas radi lične sigurnosti ali i drugih korisnika pozivamo da se ne priključujete nelegalno.

Prijavite takve slučajeve ukoliko ih primijetite na broj 55 79 50 ili na e-mail vodokom@bih.net.ba .