IMENOVANI VRŠIOCI DUŽNOSTI U UPRAVI J.P. „VODOKOM“ D.O.O. KAKANJ

Nadzorni odbor J.P. „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj na svojoj  37. sjednici koja je održana u ponedjeljak 14.05.2018.g. sa pozicije direktora na vlastiti zahtjev razriješio mr.sci. Seada Imamovića.

U nastavku sjednice članovi Nadzornog odbora su na šestomjesečni period za vršioca dužnosti direktora imenovali Harisa Veispahića.

Za v.d. Izvršnog direktora za tehničke poslove  imenovana je Senada Delibašić, a za v.d. Izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove imenovan je Nermin Gačić.