OBAVJEŠTENJE

Podsjećamo korisnike, u užem gradskom području odnosno u zgradama zajedničkog stanovanja, da stanje na mjerilu trebaju prijaviti do 25 –tog u mjesecu.

Ujedno obavještavamo da se danas vrši redovna kontrola mjerila u stanovima kao i zajedničkih mjerila u stambenim zgradama.

Prijava se može izvršiti putem telefona 55 79 50, lično u obračunskoj, a korisnicima interneta omogućili smo i direktnu prijavu na  www.vodokom.com.ba.