OBAVJEŠTENJE


Obavještavamo korisnike naših usluga  da u četvrtak 01. marta neće raditi direkcija preduzeća kao ni većina službi, osim dežura u vodovodnoj i Službi zimskog održavanja. U slučaju puknuća, vodovodnih ili kanalizacionih, možete pozvati na broj 060 329 77 44.

Pozivamo korisnike da ne iznose vreće jer će redovan odvoz na sutrašnji praznik redovan biti  samo u užem gradskom području.