Obavijest o ispravnosti vode za piće iz gradskog vodovodnog sistema u Kaknju

Poštovani,
U posljednje vrijeme svjedoci smo da u javnom prostoru a posebno na društvenim mrežama, određena lica željna medijske pažnje i politički pristrasna, plasiraju razne špekulacije vezane za analize vode iz gradskog  javnog  vodovodnog  sistema  kojim upravlja JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj.

Svjesno, zlonamjerno i apsolutno neutemeljeno širenje dezinformacija poput „neispravnost vode za piće“ od različitih lica u javnosti izazivaju strah, zabrinutost i paniku.

JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj ponovo obavještava građane da je voda koju ovo preduzeće distribuira do krajnjih potrošača redovno kontrolirana putem ovlaštenih laboratorija, te da je na osnovu posljednjih  rezultata analiza, voda ispravna za piće.

Na osnovu Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće BiH, voda iz javnog vodovodnog sistema u Kaknju se dva puta mjesečno  uzorkuje za fizičko-hemijsku i mikrobiološku analizu. Pristigle nalaze redovno javno objavljujemo na web stranici preduzeća www.vodokom.ba.

Također, po Odluci Općinskog vijeća Kakanj,  jednom mjesečno se vrši  analiza vode na eventualno prisustvo teških metala. Kao dokaz ispravnosti vode za piće iz gradskog vodovoda u Kaknju objavljujemo posljednji nalaz vode na prisustvo teških metala.

Poštovani građani, pozivamo vas da krajnje ozbiljno shvatite i ne nasjedate na objave lica koja su željna medijske pažnje na način neargumentovanog širenja neistina i skandaloznih objava.

Pozivamo ta lica da to ne rade!

JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj će za posljednju špekulaciju analize gradske vode na društvenim mrežama podnijeti krivičnu prijavu nadležnim institucijama u BiH  i istražnim organima SR Njemačke, jer se u objavama  spominje  laboratorija iz  SR Njemačke.

Također, za svaku narednu špekulaciju o ispravnosti gradske vode za piće a čime se podstiče izazivanje panike i straha, podnijeti čemo krivične prijave, i u krajnjem slučaju  sudskim putem tražiti  nadoknadu štete i ugleda javnog preduzeća.

Prilog: Analiza pitke vode na teške metale za juni 2024.g.

https://vodokom.ba/wp-content/uploads/2024/07/Analiza-pitke-vode-na-prisustvo-teskih-metala-za-Juni-2024.pdf