Nastavak radova na uređenju javnih zelenih površina

U proteklih nekoliko dana nastavljeni su radovi na uređenju javnih zelenih površina u gradu.

Pored koševine, sadnje sezonskog cvijeća, okopavanja i uređenja cvijetnjaka postavljeni su i dječiji mobilijari na nekoliko lokacija, a koji se tokom zimske sezone demontiraju i skladište do ljetne sezone.

Većina pomenutih radova izvodi se po nalogu Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj.

U prilogu foto-galerija.

Foto: J.P. “VODOKOM”