Izvršena obavezna preventivna deratizacija

Shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH jučer je  izvršena obavezna preventivna deratizacija.

Obavezna preventivna deratizacija kao opća mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne i hemijske mjere koje se provode sa ciljem sprječavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja populacije štetnih glodavaca na površinama, prostorima ili objektima, na biološki prihvatljiv minimum, i koja se provodi na sistematski način.

Polazeći od bioloških karakteristika razmnožavanja i ponašanja glodara, a u cilju postizanja boljih efekata, obavezna sistematska preventivna deratizacija izvršena je na više lokacija i to u prostorijama direkcije preduzeća, na kompletnom području gradske deponije i pratećim objektima, vodozahvatu i pratećim objektima izvorišta „Bukovica“ te šahtovima i kanalizacionim otvorima na mreži kojom upravlja J.P. „VODOKOM“.

Foto-galerija: J.P. „VODOKOM“