Aktuelni radovi iz Upravitelja

Nakon objavljenog javnog poziva i obavljene neophodne procedure, na web stranici Općine Kakanj, objavljena je lista odobrenih aplikacija po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata zamjene krovnih pokrova izrađenih od azbestnih ploča na objektima kolektivnog stanovanja na području općine Kakanj.

Pravo učešća imali su svi etažni vlasnici zgrada na području općine Kakanj koje zastupaju odbori etažnih vlasnika ili ovlašteni upravitelji.

Zgrade u kojima je upravitelj J.P. „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj a kojima su odobrene aplikacije su zgrada Stara vila (Osmana Đafića), zgrada A3 (Šehida) i zgrada br. 3 (Melente Bošnjaka).

U narednom periodu slijedi potpisivanje ugovora, a  nakon toga i realizacija projekata odnosno izvođenje radova.

Od ostalih aktuelnih radova, onih koji su završeni ili su u toku, izdvajamo sanaciju zajedničke odvodne vertikale u zgradi E, sanaciju stepenica u KS 16/3, sanacija komplet cokle na KS 12/3, krečenje stubišta u zgradama T 35, LO 5, niz A, te krečenje stubišta i predulaza u zgradi P+3+M.

Za sve informacije, prijave ili zahtjeve vezane za upraviteljstvo možete se obratiti u kancelariju broj 14, putem telefona 032 55 79 50 ili na e-mail vodokom@bih.net.ba.

FOTO: J.P. „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj