Vodosnabdijevanje korisnika uredno, prikupljanje, odvoz i deponovanje otpada po redovnom rasporedu

Tokom protekle sedmice vodosnabdijevanje korisnika u dolini Trstionice bilo je prekinuto zbog sanacije puknuća cijevi većeg profila. Sanacija je završena u predviđenom roku, tako da je trenutno vodosnabdijevanje svih korisnika koji se snabdijevaju sa gradske mreže uredno, što očekujemo i tokom predstojećih dana.

Prikupljanje, odvoz i deponovanje otpada na području naše općine odvija se po ustaljenom redu i ranije utvrđenom rasporedu.

Održavanje javnih zelenih površina protiče u redovnim aktivnostima za ovo godišnje doba, s trenutnim naglaskom na uređenju živih ograda, rezanju suhih grana te čišćenje i odvoz istih.

Zelena i robna pijaca otvorene su i rade u redovnom terminu, a ovih dana primjetna  je, posebno na zelenoj, bogata ponuda voća i povrća za spremanje zimnice.

Podsjećamo građane da se za sve informacije i upite mogu obratiti u direkciju preduzeća, putem telefona 032 55 79 50 ili poslati e-mail vodokom@bih.net.ba.