Upravitelj: Čišćenje oluka i krečenje stubišta

Od aktuelnih radova u upraviteljstvu izdvajamo krečenje i generalno čišćenje stubišta u GS zgradi (tzv. zgrada Borova).

Na zahtjev stanara izvršeno čišćenje oluka na zgradi KS 16/1 u Ulici Alije Izetbegovića.

Osim redovnih aktivnosti i radova izvršeno je i redovno čišnjenje gradske fontane.

Sve zahtjeve ili upite možete poslati na e- mail vodokom@bih.net.ba ili obratiti se putem telefona 032 55 79 50.

Napominjemo da je završeno čišćenje i uređnje zelenila oko polupodzemnih kontejnera, te sadnja sezonskih sadnica cvijeća na tim lokacijama.