Servisna informacija

Zbog sanacije puknuća vodovodne cijevi prekid u vodosnabdijevanju imat će korisnici u gornjem dijelu grada, lokacija od katoličke crkve do naselja Zgošća (uključujući i Zgošću).

Prekid u isporuci je planiran od 09.30 do 10.30 sati, nakon čega se očekuje nastavak uredne isporuke vode.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 032 55 79 50 ili na e-mail vodokom@bih.net.ba.