Servisna informacija

Na distributivnom vodu „Bukovica“ došlo je do puknuća cijevi čija je sanacija u toku.

Izvode se neophodni radovi zbog čega će pojedina područja poput vršnih dijelova naselja u dolini  Trstionice i Plandišta ostati bez vode ili imati oslabljen pritisak i to u terminu od 09.00 do 12.00 sati

Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju i podsjećamo da se za sve detaljnije informacije mogu obratiti na broj telefona 032 55 79 50 ili na e-mail vodokom@bih.net.ba.