Servisna informacija  

Dana 27.06.2022. godine (ponedjeljak) od 15:00h do 17:00h  zbog sanacije puknuća cijevi doći će do prekida vodosnadbijevanja u naseljima Bjelavići, Obre i dio naselja Hrasno. Zahvaljujemo korisnicima na razmijevanju te podsjećamo da se za sve detaljnije informacije mogu obratiti putem e-maila vodokom@bih.net.ba  ili na broj telefona 032 55 79 50.