POZIV

Najavljeni radovi koji su se odvijali kod zgrade non-stopa i „Binga“ su završeni. Voda je puštena u sistem i korisnici trenutno, prema našim evidencijama, imaju urednu isporuku vode. Međutim, ukoliko neko od korisnika trenutno nema vode (na potezu od pravoslavne crkve do mosta u blizini spomen-parka) da se obavezno jave  na broj telefona 55 79 50, dežura 060 32 97 744 ili na e-mail vodokom@bih.net.ba i da prijave adresu, odnosno zgradu stanovanja u kojoj je nestalo pitke vode.