POZIV

Baš kao i jučer, u okviru rekonstrukcije vodovodne mreže na glavnoj saobraćajnici, i danas će u 12 sati biti obustavljena isporuka pitke vode na jednom dijelu vodovodne mreže. S obzirom da se radi o sistemu instalacija koje je potrebno dodatno pretražiti, molimo sve naše korisnike kojima u ovim trenucima nestane vode da odmah prijave u Tehničku pripremu na broj telefona 55 79 50, dežura 060 32 97 744 ili na e-mail vodokom@bih.net.ba i da prijave adresu, odnosno zgradu stanovanja u kojoj je nestalo pitke vode.