Obavještenje – prijava stanja

Obavještavamo korisnike u gradskom području odnosno u zgradama zajedničkog stanovanja da su stanje na mjerilu dužni prijaviti do 25-tog u mjesecu.

Korisnici koji ne žive u zgradama, stanje mogu prijaviti u skladu sa datumom obračuna prikazanog na računu.

S obzirom da 25. pada u subotu, molimo da stanje prijavite do petka do 15 i 30 putem telefona 032 55 79 50, ili tokom vikenda na e-mail vodokom@bih.net.ba.