Obavještenje: Prijava stanja do ponedjeljka 26.aprila

Obavještavamo korisnike u gradskom području, odnosno sve one koji žive u zgradama zajedničkog stanovanja da je potrebno prijaviti stanje sa mjerila do 25. u mjesecu.

S obzirom da je 25. u nedjelju stanje možete prijaviti do ponedjeljka 26. aprila do 15 sati i 30 minuta putem telefona 032 55 79 50.

Korisnici koji žive u prigradskim i seoskim područjima stanje na mjerilu mogu prijaviti u skladu sa datumom obračuna prikazanog na računu.

Tokom vikenda preporučujemo prijavu putem e-maila vodokom@bih.net.ba ili na našoj web stranici www.vodokom.ba