Obavještenje: Prijava stanja na mjerilu do 25. septembra

Potrošači koji žive u zgradama zajedničkog stanovanja stanje na mjerilu dužni su prijaviti svakog mjeseca do 25-tog.

Pozivamo vas da to učinite i ovaj mjesec kako bi se obračun izvršio na vrijeme i na osnovu stvarne potrošnje na obostranu korist.

Korisnici koji ne žive u zgradama stanje mogu prijaviti u skladu sa datumom obračuna prikazanog na računu.

Prijava se može izvršiti putem telefona 55 79 50, lično u obračunskoj, a preporučujemo prijavu stanja putem web stranice www.vodokom.ba.