Obavještenje: Prijava stanja do 25., a redovna kvartalna kontrola u stanovima 24. maja

Obavještavamo korisnike koji žive u zgradama zajedničkog stanovanja da je potrebno izvršiti prijavu stanja na mjerilima najkasnije do 25. maja.

Potrošači koji žive u prigradskim i seoskim područjima stanje na mjerilu mogu prijaviti u skladu sa datumom obračuna prikazanog na računu.

Ujedno obavještavamo potrošače da će se u utorak 24. maja  vršiti redovno kvartalno očitanje i kontrola mjerila u stanovima.

Podsjećamo, stanje možete prijaviti putem telefona 032 55 79 50, lično u obračunsku službu (kancelarija broj 6) ili online na našoj web stranici www.vodokom.ba