Obavještenje o rasporedu rada službi u ponedjeljak 1. marta

Na osnovu proglašenja 1. marta Dana nezavisnosti BiH  neradnim danom od strane Ministarstva rada i socijalne politike FBiH obavještavamo korisnike naših usluga da u ponedjeljak neće raditi direkcija preduzeća, zelena i robna pijaca, kao ni većina drugih službi.

U ponedjeljak 1. marta izvršit će se odvoz otpada iz gradskog područja.

Na snazi će biti i redovna dežura na glavnim izvorištima i postrojenjima koju u slučaju puknuća na vodovodnoj ili kanalizacionoj mreži, možete pozvati na broj 060 329 77 44.

Od utorka 2. marta sve službe u J.P. „VODOKOM“ radit će po redovnom radnom rasporedu.