Obavještenje o rasporedu rada službi tokom praznika 25.novembra

Obavještavamo korisnike naših usluga da će se sutra 25. novembra prikupljanje, odvoz i deponovanje otpada vršiti po redovnom planu i programu odvoza.

U Službi vodovoda i kanalizacije na snazi će biti dežura koju korisnici mogu kontaktirati na dežurni broj 060 329 77 44.

Ostale službe i odjeljenja, blagajna, kao i robna i zelena pijaca u četvrtak ne rade.

U petak 26. novembra  redovan radni dan za sve službe.