Obavještenje o rasporedu rada službi tokom novogodišnjeg praznika

Na osnovu proglašenja Nove godine praznikom od strane Ministarstva rada i socijalne politike FBiH obavještavamo korisnike naših usluga da u neradnim danima, 1. i 2. januara 2024. godine,  neće raditi direkcija preduzeća, zelena i robna pijaca, kao ni većina drugih službi.

Tokom novogodišnjeg praznika, u ponedjeljak i utorak, operativna će biti dežura u službama vodovoda i kanalizacije (060 329 77 44)  i zimskog održavanja saobraćajnica.

Korisnike kojima se prema redovnom rasporedu otpad odvozi ponedjeljkom i utorkom pozivamo da ne iznose vreće, dok će u užem gradskom području biti organizovano prikupljanje i odvoz otpada.

Od srijede 3. januara sve službe preduzeća radit će u redovnom radnom vremenu i rasporedu.