Obavještenje o rasporedu rada službi tokom novogodišnjeg praznika

Obavještavamo korisnike naših usluga da će sutra 31. decembra pijačni prostor raditi u uobičajenom radnom vremenu.

Tokom novogodišnjeg praznika, u ponedjeljak 2. i utorak 3. januara, operativna će biti dežura u službama vodovoda i kanalizacije (060 329 77 44)  i zimskog održavanja saobraćajnica.

Prikupljanje i odvoz otpada 2. i 3. januara bit će organizovan iz užeg gradskog područja.

Od srijede 4. januara sve službe preduzeća radit će u redovnom radnom vremenu i rasporedu.