Obavještenje o radovima u blizini zgrada T 33, MGM, Lam C (R.Č.)

Na zahtjev stanara 09., 10. i 11. novembra u ulicama Alije Izetbegovića, Rudog Čajaveca i 7. muslimanske brigade vršit će se pomotehnički zahvati na stablima.

Molimo stanare i građane da u blizini zgrada T 33 (7. muslimanska), MGM (A. Izetbegovića) i Lamela C (R. Čajavec) oslobode parkinge, odnosno da u vrijeme radova na i oko stabala svoje automobile kratkotrajno uklone sa lokacije izvođenja radova.

Zahvaljujemo stanarima i građanima na razumijevanju i još jednom pozivamo da na pomenutim lokacijama ne ostavljate automobile u vrijeme izvođenja radova.

FOTO: Arhiva, ilustracija