Obavještenje: Kvartalno očitanje mjerila u stanovima 22. februara

Obavještavamo korisnike koji žive u zgradama zajedničkog stanovanja  da će se u ponedjeljak 22. februara vršiti redovna kvartalna kontrola mjerila u stanovima kao i očitanje centralnih vodomjera.

Ukoliko ne budete prisutni prilikom dolaska ovlaštenih inkasanata podsjećamo da stanje potrošnje trebate prijaviti do 25. februara.

Svim korisnicima naših usluga omogućili smo brzu i praktičnu prijavu i to putem telefona 032 55 79 50, lično u obračunu, e-mailom vodokom@bih.net.ba ili putem naše web stranice vodokom.ba.